Badania informacyjne w kierunku COVID-19

Wymaz

Od najbliższego wtorku (14.04) uruchamiamy punkt "drive thru" (przejezdny) do wymazów w kierunku Covid-19. 
Badanie: wirus RT-real time PCR  SARS-CoV-2 ( 2 geny). 
Wszystki testy oparte są na bezpośrednim wykrywaniu RNA wirusa w badanej próbce oraz wykorzystują technikę odwrotnej transkrypcji i powielenia w ten sposób otrzymanego DNA za pomocą reakcji real-time PCR (łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym). Wykrywanie DNA wirusa za pomocą sond molekularnych jest zgodne z wytycznymi WHO, jak również wszystkie cele molekularne (geny) do wykrywania wirusa i procedury, na których bazują testy są zgodne z ich zaleceniami. Badania posiadają certyfikację CE i IVD.

Badania będą pobierane w formie wymazu z gardła bez konieczności wysiadania z auta. Dla osób, które pojawią się na badaniu bez samochodu przed naszym centrum ustawiony będzie namiot w który będziemy pobierać materiał.

Materiał pobierany jest od PN do PT w godzinach 6-10 oraz 10-16 (przed wczesniejszym ustaleniem z recepcją). W soboty materiał pobierany jest w godzinach 7-11:30.
W przypadku braku możliwości pojawienia się w klinice, świadczymy usługę dojazdu do pacjenta i pobrania materiału w miejscu przebywania. Usługę pobrania materiału na badanie w kierunku COVID-19 należy wczesniej umówić w rejestracji pod numerem : 71 723 49 86.

Wyniki są dostepne  w ciągu 36 godzin od momentu dostarczenia materiału do laboratorium diagnostycznego (materiał jest dostarczany do laboratorium o godzinie 14:00 oraz o 22:00)

Koszt badania to 550 zł/osobę. 

Badanie przeciwciał

Badanie opiera się na sprawdzeniu czy organizm zawiera przeciwciała IgG oraz IgM.
Badanie przeprowadzane jest metodą chemiluminescencji Snibe jest to badanie pólilościowe czyli wynik może być: niereaktywny, niejednoznaczny,  reaktywny.


Przeciwciała IgG to rodzaj immunoglobulin wytwarzanych przez komórki układu odpornościowego. Ich głównym zadaniem jest ochrona naszego organizmu przed szkodliwymi patogenami. Oznaczenie poziomu przeciwciał IgG służy określeniu reakcji układu immunologicznego na patogeny, wykryciu stanów chorobowych (m.in. autoimmunologicznych). Przeciwciała IgG mogą świadczyć o przebytym zachorowaniu.

Przeciwciała IgM są białkami odpornościowymi wytwarzanymi przez komórki układu odpornościowego – komórki plazmatyczne, które są rodzajem limfocytów B. Przeciwciała IgM są wytwarzane jako pierwsze z przeciwciał pod wpływem kontaktu z różnymi cząsteczkami chemicznymi (antygenami), które układ odpornościowy uznaje za obce. Antygenami mogą być fragmenty bakterii, wirusów, grzybów, pokarmów, pyłków roślin, a w niektórych sytuacjach nawet własne tkanki.

Cennik

Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG, półilościowo (Snibe) - 200 zł
Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM, półilościowo (Snibe) - 200 zł
Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM, półilościowo (Snibe) - 250 zł