You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ZnanyLekarz.pl
fizjoterapeuta dziecięcy

mgr Anna Bola Brzezińska

 Zawodowo i z zamiłowania zajmuje się pracą z dziećmi, ich rehabilitacją. To najmłodsi sprawiają ,że praca jest dla mnie przyjemnością i równocześnie jest moją pasją. Od wielu lat prowadzę terapię niemowląt i dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami.
W 2009 roku zostałam certyfikowanym terapeutą metody NDT Bobath dla dzieci. Przeszłam trzy etapowe szkolenie z kombinezonów ‘’kosmicznych’’ (orteza rehabilitacyjna typu DUNAG 01), w które upinam dzieci w dotychczasowej pracy. W styczniu 2011 ukończyłam pozytywnie kurs Kinesiology Taping u K-Active Senior Insructor – Tomasza Senderka. W marcu 2011 roku poszerzyłam wiedzę z zakresu Kinesiotapingu na kursie Kinesiology Taping w dziedzinie pediatrii. Wielokrotnie byłam uczestnikiem różnych konferencji, warsztatów i szkoleń dotyczących najmłodszych.W roku 2008 ukończyłam studia magisterskie z wynikiem bardzo dobrym na Akademii Medycznej w Poznaniu na kierunku Fizjoterapia.

Tytuł magistra uzyskałam na podstawie egzaminu końcowego oraz obrony pracy magisterskiej pt. ‘” Ocena funkcjonalna dzieci z zespołem Downa powyżej pierwszego roku życia’’. Wcześniej, studia licencjackie, na tym samym kierunku ukończyłam na Akademii Medycznej we Wrocławiu, w 2006 roku.

Najważniejszym doświadczeniem w moim życiu jest bycie mamą. W 2017 roku zostałam mamą najcudowniejszego chłopczyka - Alka. To dzięki niemu , jeszcze bardziej mogę zrozumieć sposób ,w jaki dzieci postrzegają otoczenie.

Wykształcenie :
2006 - 2008
Akademia Medyczna w Poznaniu, kierunek: Fizjoterapia, studia uzupełniające magisterskie
2003 - 2006
Akademia Medyczna we Wrocławiu kierunek : Fizjoterapia, studia licencjackie

KURSY :

2006 Wrocław Kurs doskonalący : ‘’Wybrane zagadnienia z diagnostyki i terapii dzieci ryzyka.”
2009 Kraków Kurs NDT BOBATH dla dzieci, pod kierunkiem Zofii Szwiling
2010 Oleśnica Kurs : Terapia w zakresie zastosowania kombinezonów kosmicznych’’ – ortezy
dynamicznej typu Dunag 012011 Wrocław Kurs Kinesiology Taping, pod kierunkiem Tomasza Senderka
2011 Opole Kurs Kinesiology Taping w Pediatrii, pod kierunkiem Ireneusza Hałas
2012 Poznań Kurs : ‘’Podstawy jogi dla dzieci cz.1 ‘’
2013 Wrocław Kurs : ‘’Wielowymiarowa terapia manualna stóp’’ Barbara Zukunft – Huber
2015 Katowice Kurs : Rehabilitacja i nauka pływania metodą Halliwick
2016 Wrocław Kurs : Terapia tkanek miękkich w pediatrii
2017 Wrocław Kurs : Osteopatia w Pediatrii i Neonantologii
2012 Poznań Szkolenie : „ Pierwsza pomoc u dzieci i niemowląt ‘’
2014 Szczawno Zdrój Szkolenie : Trening relaksacyjny
2014 Szczawno Zdrój Szkolenie : Muzykoterapia jako forma rehabilitacji w chorobach
neurologicznych
2014 Szczawno Zdrój Szkolenie : Rehabilitacja pacjentów z zaburzeniami języka, mowy i głosu
w przebiegu uszkodzenia układu nerwowego
2014 Szczawno Zdrój Szkolenie : Kinezjologia edukacyjna
2014 Szczawno Zdrój Szkolenie : Warsztaty i terapia funkcjonalna pacjentów po uszkodzeniu
ośrodkowego układu nerwowego
2015 Legnica Szkolenie : Wprowadzenie do terapii z zakresu integracji
sensomotorycznej
2016 Kraków Szkolenie : Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
2016 Kraków Szkolenie : Terapia Neurobiologiczna
2017 Kraków Szkolenie : Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
2017 Kraków Szkolenie : Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
2017 Kraków Szkolenie : Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
2017 Kraków Szkolenie : Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji,
zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 8832011 Wrocław Warsztaty : ‘’Nowoczesne metody terapeutyczne, Innowacje w Thera Band ‘’
2013 Wrocław Warsztaty : ‘’Elementy terapii Vojty w kontekście ontogenezy 1–ego roku życia’’
2013 Wrocław Warsztaty : ‘’ Wprowadzenie do osteopatii ‘’
2013 Wrocław Warsztaty : ‘’ Komunikacja Alternatywna II ‘’
2013 Oleśnica Warsztaty : ‘’Dziecko z autystycznego spektrum”
2017 Wrocław Warsztaty : Nowe oblicze autyzmu. Grzyby, bakterie, pasożyty i nietolerancje
pokarmowe – czy taka diagnostyka w autyzmie ma sens ?
2017 Wrocław Warsztaty dla kobiet w ciąży i po porodzie
2012 Wrocław Konferencja : „ Dzieci z chorobami rzadkimi –leczenie, rehabilitacja ,edukacja ‘’
2012 Poznań Konferencja : „ Pływanie dla niemowląt ‘’
2012 Oława Konferencja : ‘’Krok po kroku sięgniemy obłoków –wczesna interwencja,
leczenie, rehabilitacja i co dalej ? „
2013 Namysłów Konferencja : ‘’Wspieramy rozwój osób niepełnosprawnych ‘’
2013 Oleśnica Forum : ‘’ II Forum wczesnego wspomagania rozwoju dziecka „Zrozumieć
Autyzm’’ ”
2017 Wrocław Wykład : Jelita jako centrum naszej odporności.