You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ZnanyLekarz.pl
neurologopeda

mgr Justyna Lara-Czachurska

 - absolwentka Uniwersytetu Medycznego, kierunek neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną
- instruktor masażu Shantala i Shantala Body dla dorosłych i kobiet w ciąży
- terapeuta ręki I i II stopnia
- terapeuta miofunkcjonalny
- terapeuta metodą przezczaszkowej stymulacji mózgu (tDCS)
- autorski terapeutyczny masaż logopedyczny z zastosowaniem pinoterapii

Pozostałe kształcenie specjalistyczne:
- diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
- terapia neurotaktylna wg dr Swietłany Masgutowej
- kinesiotaping logopedyczny
- integracja odruchów ustno-twarzowych i wzrokowo-słuchowych
- manualna terapia schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego i nerwów twarzowych
- terapia dyzartrii, dysfagii i zaburzeń sensorycznych w obszarze jamy ustnej
- terapia wad wymowy
- Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
- zajęcia gimnastyki korekcyjnej i ogólnorozwojowej z uwzględnieniem zaburzeń zgryzowych u dzieci
- symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
- stymulacja funkcji poznawczych osób z autyzmem i zaburzeniami o podłożu neurologicznym, z zastosowaniem elementów psychomotoryki oraz integracji sensorycznej
- terapia autyzmu metodą programu rozwoju relacji (RDI)
- przezczaszkowa stymulacja prądem stałym
- diagnoza i terapia w języku angielskim