You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ZnanyLekarz.pl
fizjoterapeuta

mgr Leszek Szczepaniak

 Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty o numerze 23682, stwierdzone Uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów nr 168/806/1 KRF z dnia 27 marca 2018r.

DYPLOM ukończenia kursu: TERAPIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI ŻUCHWOWO - GNYKOWO - CZASZKOWEGO wymiarze 30 godzin akademickich. 24.05.2019r.

ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu kursu specjalistycznego Terapii Manualnej Rakowskiego w wymiarze 48 godzin akademickich : Interpretacja zdjęć RTG, postępowanie w zaburzeniach czynności oraz zespołach korzeniowych odcinka szyjnego kręgosłupa, techniki uruchamiające elementy gry stawowej stawów kończyny górnej, terapia edukacyjna, autoterapia. 23.08.2019r.

Dyplom nr 1154/2019 ukończenia sześciomodułowego podyplomowego kursu kwalifikacyjnego dla lekarzy i magistrów fizjoterapii w zakresie Terapii Manualnej Rakowskiego w wymiarze 304 godzin akademickich 23.08.2019r.

Dyplom ukończenia trzymodułowego kursu podstawowego Terapii Manualnej Holistycznej w wymiarze 160 godzin akademickich. 27.10.2017r.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Terapii Manualnej Holistycznej w wymiarze 48 godzin akademickich program obejmował: igłoterapię wg A. Rakowskiego, zespoły dysfunkcji stawów kończyn dolnych, terapię edukacyjną, autoterapię. 31.08.2018r.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego Terapii Manualnej Holistycznej w wymiarze 48 godzin akademickich. Program obejmował: postępowanie w zaburzeniach czynności systemu żuchwowo - gnykowo - czaszkowego, połączenia głowowo - szyjnego oraz struktur dna miednicy, terapia edukacyjną, autoterapia. 28.06.2019r.

Certyfikat ukończenia kursu MASAŻ KLASYCZNY z elementami odnowy psychosomatycznej w wymiarze 160 godzin dydaktycznych.nr certyfikatu 779/MK/201210.07.2012r.

Ukończenie studiów pierwszego stopnia w Łodzi 28.09.2012r.

Ukończenie studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi i uzyskanie tytułu magistra fizjoterapii z wynikiem ponad dobrym w 14.09.2016r.