You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ZnanyLekarz.pl
fizjoterapeuta dziecięcy

mgr Natalia Fraś

 Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, na kierunku fizjoterapia, stopień magisterski

Absolwentka Wyższej Szkoły Fizjoterapii, na kierunku fizjoterapii, stopień licencjacki
Instruktor pływania osób niepełnosprawnych

Pozostałe kształcenie:
- neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
- rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0 do 12 miesiąca
- terapia tkanek miękkich w pediatrii
- terapia neurotaktylna wg dr Swietłany Masgutowej
- kinesiology taping w dysfunkcjach mięśniowo – szkieletowych
- zaburzenia przetwarzania słuchowego APD