Neurologia i zdrowie psychiczne

Oferujemy konsultacje wykwalifikowanych specjalistów takich jak:

Neurolog

Neurologia jest bardzo istotną dziedziną medycyny, która zajmuje sie schorzeniami obwodowego oraz ośrodkowego układu nerwowego. Dziedzina ta jest powiązana z psychiatrią. Neurologia skupia się przede wszystkim na schorzeniach, których podłożem są procesy niszczące układ nerwowy człowieka.
Neurolog bada podłoże powstałych chorób neurologicznych, stawia diagnozę i zleca odpowiednie leczenie. Zajmuje się leczeniem takich schorzeń, jak m.in.: rwa kulszowa, zwyrodnienie kręgosłupa, padaczka, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, pląsawica Huntingtona, udary mózgu oraz stan po udarze, guzy mózgu, migreny oraz pozostałe bóle głowy.

Psychiatra

Psychiatra to specjalista, który zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych. Psychiatria jest ważną dziedziną medycyny, a psychiatra jak każdy lekarz może wprowadzać leczenie farmakologiczne, wypisywać recepty oraz udzielać zwolnienia z pracy lub zajęć. Nie należy się obawiać wizyty u psychiatry i odkładać jej w czasie. Psychiatra pomoże nam zdiagnozować i leczyć różne zaburzenia psychiczne. Często wizyta u tego specjalisty może powstrzymać rozwój choroby. Nie należy się więc jej bać. Psychiatra nie ocenia. Wysłucha nas i dobierze odpowiednie leczenie. Co najważniejsze: obowiązuje go tajemnica lekarska. Decyzja o wizycie u psychiatry nie jest łatwa. Często jednak taką sugestię możemy usłyszeć od lekarza rodzinnego lub psychologa. Do psychiatry należy się udać, gdy zauważymy u siebie: nagłe zmiany nastroju, zmiany w relacjach z rodziną i innymi ludźmi np. unikanie kontaktów towarzyskich, zmianę w codziennej aktywności, trudności z zaakceptowaniem nowej sytuacji np. utrata bliskiej osoby, lęki i niepokój, smutek, przygnębienie, bezradność, uczucie odosobnienia, samotności, nadmierną nerwowość, nadwrażliwość, dostrzeganie nieistniejących rzeczy, słyszenie głosów itp., bóle głowy, drżenie rąk, kołatanie serca (najpierw należy wykluczyć chorobę fizyczną), nadużywanie alkoholu, leków, narkotyków, uzależnienie od hazardu, zakupów, seksu itd. Psychiatra dobiera leczenie indywidualnie do każdego pacjenta. Liczba chorób, z którymi styka się ten lekarz, jest ogromna. Do tych najczęściej występujących należą: depresje, zaburzenia psychiczne, emocjonalne i zaburzenia osobowości, choroba afektywna dwubiegunowa, nerwice, schizofrenie, uzależnienia, zaburzenia odżywania (anoreksja, bulimia), psychozy i manie, zespół stresu pourazowego, myśli i skłonności samobójcze.

Neurologopeda

Kiedy obserwujemy, że rozwój mowy naszego dziecka odbiega od mowy rówieśników powinniśmy zwrócić się do logopedy. To on diagnozuje przyczyny opóźnionego rozwoju mowy i we współpracy z neurologiem, psychologiem czy foniatrą dąży do jak najszybszego nadrobienia wszelkich opóźnień. Najczęściej logopeda kojarzony jest jednak z korygowaniem wad wymowy czyli wywoływaniem lub zmienianiem głosek, tak aby brzmiały one prawidłowo. Należy pamiętać, że na korygowanie wad wymowy nigdy nie jest za wcześnie ani za późno. Mylne jest też pojęcie, że wada wymowy zniknie lub dziecko z niej wyrośnie. Jeżeli dziecko ma wiele problemów z właściwą artykulacją należy poddać je terapii jak najwcześniej. Skuteczny proces eliminacji wad wymowy wymaga współpracy dziecka zarówno z logopedą jak i rodzicami. Dziecko pracując z logopedą i utrwalając przerobiony materiał w domu ma szansę na szybkie postępy. Logopeda to także osoba pracująca z dziećmi mającymi problemy ze słuchem. Nie zdajemy sobie sprawy, że dziecko które nie słyszało lub jego słuch był szczątkowy, po założeniu implantu ślimakowego musi „nauczyć” się słyszeć, gdyż w jego w mózgu brakuje właściwych połączeń odpowiedzialnych za prawidłowe interpretowanie dźwięków. To właśnie dzięki odpowiednio ułożonemu i przeprowadzonemu pod okiem logopedy wychowaniu słuchowemu ma ono szansę wkroczyć do nieznanego świata dźwięków i w przyszłości rozwinąć mowę. Kolejną grupą z którą pracuje logopeda są dzieci niepełnosprawne intelektualnie oraz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi. (autyzm, zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe i inne podobne schorzenia). Takich pacjentów często należy nauczyć podstawowych zasad komunikacji, zdarza się że czasem nawet innej niż komunikacja słowna. Neurologopeda zajmuje się również przywracaniem sprawności aparatu mowy u pacjentów po udarze mózgu.

Psycholog i psychoterapeuta

Psyche w języku starogreckim oznacza duszę. Nazwy zawodów zaczynające się na to słowo najczęściej oznaczają osoby zajmujące się psychiką człowieka. Psycholog pomaga pacjentom z zaburzeniami i chorobami psychiatrycznymi, np. depresja, tężyczka, lęki, anoreksja czy bulimia, a także z zaburzeniami osobowości. Wiele badań potwierdziło skuteczność psychoterapii w ww. problemach (zwłaszcza w skojarzeniu z farmakoterapią). Psychoterapeuci działają w różnych nurtach: poznawczo-behawioralnym, psychodynamicznym, systemowym, które to różnią się w sposobach pracy z pacjentem. Najczęściej nie wystarcza jedno spotkanie z psychoterapeutą. Pacjenci umawiają się na cykl spotkań, który może trwać kilka tygodni, lub nawet kilka lat. Na spotkaniach najczęściej omawiane są problemy, stosowane odpowiednie techniki (np. wyobrażeniowe), psychoterapeuta może zlecać zadania domowe, a ogromną rolę odgrywa więź łącząca pacjenta z psychoterapeutą. Dlatego też niezmiernie ważne jest wzajemne zaufanie i znalezienie dla siebie odpowiedniego psychologa, którego nie będziemy się wstydzić i obawiać.

Made with Pingendo Free  Pingendo logo