Choroby wewnętrzne

Oferujemy konsultacje wykwalifikowanych specjalistów takich jak:

 • pulmonolog
 • geriatra
 • reumatolog
 • kardiolog
 • diabetolog
 • internista
 • dietetyk kliniczny

Pulmonologia

Pulmonologia to dziedzina medycyny, która zajmuje sie diagnozowaniem, leczeniem, a ponadto profilaktyką schorzeń układu oddechowego. Najczęstszymi chorobami z zakresu pulmonologii są astma oskrzelowa, zapalenie płuc, gruźlica oraz odma płucna i mukowiscydoza jak i przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

Wykonujemy konsultacje pulmonologiczne wraz ze spirometrią (jeśli lekarz zaleci). W trakcie wizyty lekarz pulmonolog zbierze wywiad, zbada pacjenta oraz zapozna się z dokumentacją medyczną. Na wizytę należy zabrać posiadana dokumentację medyczną w tym wypisy ze szpitala, zdjęcia RTG, wyniki spirometrii oraz płyty CD zawierające wykonane wcześniej badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. W przypadku pacjentów niezdiagnozowanych, lekarz wystawi skierowanie na wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych. Przyjmujemy tylko osoby dorosłe.


dr n.med Anna Gostkowska-Malec

 • Pulmonolog
Zobacz opis

Kardiologia

Kardiologia to jedna z dziedzin medycyny, która zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób serca oraz dolegliwości związanych z nieprawidłowościami w układzie sercowo-naczyniowym. Pierwsze wzmianki na temat kardiologii pojawiły się jeszcze w czasach przed naszą erą, dotyczyły pulsu pracy serca i jego ogromnej roli w utrzymywaniu człowieka przy życiu.

Przed wizyta kardiologiczną wykonujemy zawsze badanie EKG. Z wynikiem tego badania pacjent udaje się do lekarza specjalisty. Lekarz po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną i po zebraniu wywiadu podejmuje decyzje co do dalszej diagnostyki. Jeżeli uzna to za konieczne, w trakcie tej samej wizyty wykonuje również badanie USG serca (tzw. echo serca). Lekarz w trakcie wizyty może zalecić wykonanie badań laboratoryjnych, które pacjent może wykonać na miejscu.

Najczęstszymi dolegliwościami, którymi zajmuje się kardiologia, są: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, dławica piersiowa, bóle w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca.


lek Tomasz Kucharski

 • Kardiolog
Zobacz opis

Geriatria

Istnieje wielu lekarzy specjalistów, do których możemy zgłaszać się z naszymi problemami. Jednak seniorzy potrzebują szczególnej opieki i zwykle specjalistycznej diagnozy w wielu przypadłościach naraz. Tym właśnie zajmuje się geriatria. Okres starości można podzielić na wczesny i późny. Wczesny to okres od 60 roku życia do mniej więcej 74 roku życia. Późny trwa od 75 do 89 roku życia. Osoby po 90 roku życia znajdują się w wieku sędziwym. Pacjentem geriatryczny jest nazywana osoba, która ukończyła 60. rok życia. Są to osoby, których dotyka szereg przeplatających się chorób typu in-aging lub off-aging. Choroby in-aging to choroby, które nie są charakterystyczne dla wieku starczego. Natomiast off-aging to choroby związane z procesem starzenia organizmu. Zaliczane są do nich otępienia, osteoporoza, zaburzenia funkcji zwieraczy czy odleżyny u osób leżących.

Na wizytę należy zabrać posiadana dokumentację medyczną w tym wypisy ze szpitala, wyniki badań laboratoryjnych oraz konsultacje innych specjalistów.

Lekarz w trakcie wizyty może zalecić wykonanie badań laboratoryjnych, które pacjent może wykonać na miejscu.


lek Paulina Kupisz

 • Internista
 • Geriatria
Zobacz opis

Diabetologia

Diabetologia to specjalizacja medyczna obejmująca wiedzę z zakresu terapii i profilaktyki cukrzycy. Lekarze specjalizujący się w diabetologii to bardzo pożądana i potrzebna grupa – cukrzyca została uznana za chorobę cywilizacyjną, a badania wykazują, że coraz częściej na cukrzycę chorują bardzo małe dzieci. Stała opieka lekarza diabetologa jest niezbędna na każdym etapie choroby.

W gestii diabetologa leży terapia i profilaktyka cukrzycy jak i cukrzycy ciążowej. Obecnie duży akcent kładzie się na profilaktykę cukrzycy. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia na cukrzycę choruje już 5 procent populacji, a liczba zachorowań stale rośnie. Cukrzyca została także uznana za chorobę cywilizacyjną.

Na wizytę należy zabrać posiadana dokumentację medyczną w tym wypisy ze szpitala, wyniki badań laboratoryjnych, dzienniczek pomiaru cukru oraz konsultacje innych specjalistów.Lekarz w trakcie wizyty może zalecić wykonanie badań laboratoryjnych, które pacjent może wykonać na miejscu.


lek Joanna Garbowska

 • Diabetyk
 • Reumatolog
Zobacz opis

Reumatologia

Reumatolog zajmuje się różnego typu schorzeniami powiązanymi ze stanami zwyrodnieniowymi i zapalnymi tkanki łącznej, kości i stawów. Do jego zadań należy diagnozowanie i leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycowego zapalenia stawów, gorączki reumatycznej i zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Pomocy u reumatologa szukać powinni też pacjenci z przewlekłymi stanami zapalnymi tkanki łącznej i schorzeniami takimi jak toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa, zapalenie skórno-mięśniowe, zapalenie wielomięśniowe i przewlekłe niezakrzepowe zapalenie naczyń. Reumatolog zajmuje się również leczeniem osteoporozy, sarkoidozy oraz fibromialgii. Zgłosić się do niego należy wówczas, gdy pojawia się silny ból w okolicy stawów, ból ścięgien, kości lub mięśni, szczególnie jeśli dolegliwości bólowe są intensywne, trwają przez dłuższy czas i nawracają pomimo leczenia lekami przeciwzapalnymi. Do reumatologa należy się wybrać również wówczas, gdy oprócz bólu pojawia się gorączka lub stan podgorączkowy oraz obrzęk lub wysypka bądź zaczerwienienie skóry. Także dolegliwości ze strony jamy brzusznej niespowodowane kłopotami żołądkowymi powinny skłonić do wizyty u lekarza reumatologa. Inne objawy, z którymi należy zgłosić się do tego specjalisty to poranna sztywność i zaczerwienienie stawów, problemy z utrzymaniem przedmiotów w palcach, problemy ze schylaniem się i podnoszeniem przedmiotów, opuchlizna i zniekształcenie stawów.

Na wizytę należy zabrać posiadana dokumentację medyczną w tym wypisy ze szpitala, wyniki badań laboratoryjnych oraz konsultacje innych specjalistów.

Lekarz w trakcie wizyty może zalecić wykonanie badań laboratoryjnych, które pacjent może wykonać na miejscu.


Choroby wewnętrzne (interna)

Interna to niewątpliwie królowa specjalizacji lekarskich. Interna to dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem chorób narządów wewnętrznych, diagnostyką, profilaktyką oraz ogólną kontrolą stanu zdrowia. Co ciekawe, interna zaliczana jest również do najstarszych nauk, która traktuje człowieka holistycznie. Twierdzi, że stan umysłu, ducha i ciała wzajemnie na siebie oddziaływają, w związku z tym należy leczyć całe ciało, a nie tylko chorą część. Z tego właśnie wynika, że interna staje się swego rodzaju fundamentem ogólnej opieki medycznej. Spotykamy się z nią najczęściej, ponieważ walczy ona z powszechnymi chorobami wewnętrznymi. Należy jednak pamiętać, że internista to nie lekarz rodzinny, z którym często jest mylony, to inna dziedzina medycyny.

Internista to inaczej specjalista chorób wewnętrznych, do którego wybieramy się z powszechnymi objawami schorzeń wewnętrznych. Internista udziela równie zaleceń lekarskich, wystawia recepty, przepisuje leki, wypisuje skierowania na konsultacje bądź rehabilitację. Najogólniej mówiąc, internista to człowiek, który musi mieć szeroką wiedzę ogólną dotyczącą fizjologii człowieka. Ważnym aspektem jest również to, że lekarz chcący dalej rozwijać się zawodowo musi najpierw zostać internistą. Właśnie to umożliwia mu dalsze kształcenie w specjalizacjach szczegółowych.

Na wizytę należy zabrać posiadana dokumentację medyczną w tym wypisy ze szpitala, wyniki badań laboratoryjnych oraz konsultacje innych specjalistów. Lekarz w trakcie wizyty może zalecić wykonanie badań laboratoryjnych, które pacjent może wykonać na miejscu.


Agata Konkiewicz Wójcik

lek Agata Kotkiewicz-Wójcik

 • Lekarz w trakcie specjalizacji
Zobacz opis

lek Joanna Garbowska

 • Diabetyk
 • Reumatolog
Zobacz opis

lek Paulina Kupisz

 • Internista
 • Geriatria
Zobacz opis

Dietetyka kliniczna

Dietetyka zajmuje się takimi kwestiami jak: zasady żywienia w przypadku ludzi zdrowych, zasady żywienia przy poszczególnych schorzeniach i dolegliwościach, na przykład alergiach i nietolerancjach pokarmowych, ocena stanu odżywienia i ocena i analiza wzajemnego wpływu żywienia i zażywania określonych grup leków oraz badanie wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta i na odwrót (wpływ sposobu odżywiania na rozwój określonych schorzeń). Do dziedziny dietetyki należy także zapobieganie chorobom, które są zależne od żywienia, kontrolowanie jakości produktów żywnościowych oraz warunków ich przechowywania, edukacja w zakresie żywienia i psychologia żywienia. Dietetyka to również nauka zajmująca się biochemicznymi podstawami żywienia oraz technologiami gastronomicznymi.

Dietetyka kliniczna pozwala zapobiegać niedożywieniu pacjentów. Odpowiednio dla danego pacjenta dobiera się skład dostarczanego pożywienia, tak by zawierało ono wszystkie niezbędne składniki pokarmowe, takie jak witaminy i mikroelementy. Niezbędna jest tu znajomość czynności metabolicznych organizmu oraz metod żywienia w różnych stanach fizjologicznych, w tym chorobowych.

Wizyta zaczyna się od pomiaru masy i składu ciała specjalnym urządzeniem, które bezboleśnie skanuje ciało i wylicza proporcje tkanki tłuszczowej, mięśni, struktury kostnej do ogólnej masy ciała. Okreslany jest także wiek metaboliczny oraz zatłuszczenie organów wewnętrznych.

Dietetyk może zlecić badania diagnostyczne krwi, które pacjent może wykonać w laboratorium na miejscu.


mgr Ewa Zawidzka

 • Dietetyk
Zobacz opis