Neurologia i zdrowie psychiczne

Oferujemy konsultacje wykwalifikowanych specjalistów takich jak:

  • neurolog
  • neurologopeda
  • psycholog
  • psychoterapeuta

Neurologia

Neurologia jest bardzo istotną dziedziną medycyny, która zajmuje sie schorzeniami obwodowego oraz ośrodkowego układu nerwowego. Dziedzina ta jest powiązana z psychiatrią. Neurologia skupia się przede wszystkim na schorzeniach, których podłożem są procesy niszczące układ nerwowy człowieka.

Neurolog bada podłoże powstałych chorób neurologicznych, stawia diagnozę i zleca odpowiednie leczenie. Zajmuje się leczeniem takich schorzeń, jak m.in.: rwa kulszowa, zwyrodnienie kręgosłupa, padaczka, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, pląsawica Huntingtona, udary mózgu oraz stan po udarze, guzy mózgu, migreny oraz pozostałe bóle głowy.


lek Justyna Jachman-Kapułka

  • Neurolog
Zobacz opis

Neurologopeda

Kiedy obserwujemy, że rozwój mowy naszego dziecka odbiega od mowy rówieśników powinniśmy zwrócić się do logopedy. To on diagnozuje przyczyny opóźnionego rozwoju mowy i we współpracy z neurologiem, psychologiem czy foniatrą dąży do jak najszybszego nadrobienia wszelkich opóźnień. Najczęściej logopeda kojarzony jest jednak z korygowaniem wad wymowy czyli wywoływaniem lub zmienianiem głosek, tak aby brzmiały one prawidłowo. Należy pamiętać, że na korygowanie wad wymowy nigdy nie jest za wcześnie ani za późno. Mylne jest też pojęcie, że wada wymowy zniknie lub dziecko z niej wyrośnie. Jeżeli dziecko ma wiele problemów z właściwą artykulacją należy poddać je terapii jak najwcześniej. Skuteczny proces eliminacji wad wymowy wymaga współpracy dziecka zarówno z logopedą jak i rodzicami. Dziecko pracując z logopedą i utrwalając przerobiony materiał w domu ma szansę na szybkie postępy. Logopeda to także osoba pracująca z dziećmi mającymi problemy ze słuchem. Nie zdajemy sobie sprawy, że dziecko które nie słyszało lub jego słuch był szczątkowy, po założeniu implantu ślimakowego musi „nauczyć” się słyszeć, gdyż w jego w mózgu brakuje właściwych połączeń odpowiedzialnych za prawidłowe interpretowanie dźwięków. To właśnie dzięki odpowiednio ułożonemu i przeprowadzonemu pod okiem logopedy wychowaniu słuchowemu ma ono szansę wkroczyć do nieznanego świata dźwięków i w przyszłości rozwinąć mowę. Kolejną grupą z którą pracuje logopeda są dzieci niepełnosprawne intelektualnie oraz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi. (autyzm, zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe i inne podobne schorzenia). Takich pacjentów często należy nauczyć podstawowych zasad komunikacji, zdarza się że czasem nawet innej niż komunikacja słowna. Neurologopeda zajmuje się również przywracaniem sprawności aparatu mowy u pacjentów po udarze mózgu.